Category

Tech X Marketing

Tech X Marketing中文
February 21, 2017

【麥當勞拋棄傳統,最新J 形飲筒設計!】

仲有唔夠一個月就到美國每年盛大嘅St. Patrick’s Day。 有如其他節日一樣,麥當勞將推出期間限定飲品, 而特別之處係搵嚟航天工程公司設計嘅「奶昔專用飲管」! - 麥當勞拋棄傳統概念,更經過複雜嘅流體動力學測試, 創造出今次嘅J形飲管,務求帶比客戶新嘅體驗。…