Category

Tech x Fashion

Tech x Fashion中文
February 12, 2019

【虛擬模特兒成為潮流界新趨勢?】

大家上網或者睇雜誌嘅時候,係咪經常都會發現啲模特兒「樣靚身材正」呢?雖然知道佢哋啲相都係經過處理,但你有冇諗過,有啲竟然直程係由電腦合成嘅假人,由頭到尾都係假,係一名虛擬嘅模特兒? 唔敢相信電腦合成技術可以呃到你對眼?依幾個模特兒當中,只有一個係真實存在嘅真人,睇下你又分唔分得出啦!   ---- 估到未呢? 3 2 1…